فیلم جراحی آپاندیس با زیرنویس فارسی (آپاندکتومی)

97

آموزش قدم به قدم عمل جراحی باز آپاندیس (آپاندکتومی) رو با زیرنویس فارسی براتون گذاشتم. امیدوارم که لذت ببرید.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید