آموزش عمل جراحی قطع عضو (آمپوتاسیون زیر زانو) با دوبله فارسی

771

این ویدئو آموزش آموزش عمل جراحی قطع عضو هست که به زبان فارسی دوبله شده.

حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک کارشناس اتاق عمل نیاز به یادگیری داره رو هم توضیح دادم .

مناسب برای دانشجویان اتاق عمل ، اساتید و رزیدنت های جراحی و ارتوپدی

((شرح عمل در پایین ویدئوها ))

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

شرح عمل جراحی آمپوتاسیون پایین زانو

سیرکولری

بیمارآقای  83 ساله ای جهت آمپوتاسیون اندام پا (از زیر زانو)توسط اتاق عمل تحویل گرفته شد و به اتاق جراحی منتقل گردید. مشخصات بیمار با بیانات و پرونده چک شد – تخت عمل جهت پوزیشن گیری سوپاین آماده شد.روی جا دستی، شان های 4 تا قرار داده شد تا آرنج و عصب اولنار تحت فشار نباشد.مریض ، تحت بی هوشی جنرال قرار گرفت .هد رینگ زیر سر قرار داده شده .بعد از پوزیشن دهی، پلیت کوتر به پشت ساق پای مریض متصل شد. لایه اول پک و گان و ست آمپوتاسیون باز شد. کلیه وسایل موردنیاز، بعد از باز شدن لایه دوم تحویل  داده شد از قبیل:»قلم کوتر تیغ بیستوری شماره ۲۰ و کوتر و پنست با- پریوست الویتور- اره – اره ژیگلی -اره استرایکر-سوهان – نخ ویکریل دو صفریا صفر-  نخ ویکریل یک – نخ نایلون 2 صفر-

بتادین سبز داخل گالی پات ریخته شد / شمارش گازها ، تحت نظارت قرار گرفت و از صحیح بودن شمارش، اطمینان حاصل شد اندیکاتور های اتوکلاو تحویل گرفته شد. موضع اکسپوز و پرپ اولیه از محل برش به سمت اطراف انجام شد و گازهای پرپ از اتاق عمل خارج شد.اتصالات کوتر وساکشن وصل گردید و نور چراغ سیالتیک در ناحیه اینسیژن متمرکز شد. سرم داخل ریسیور داده شد.شستوشو انجام گردید.

در آخر، گازها جهت انجام شمارش در ردیف های 5 تایی قرار داده و شمارش شد و همچنین از اسکراب، درخواست شمارش گازهای مصرفی و غیر مصرفی شد و شمارش صحیح اعلام شد و ثبت گردید.

چک لیست جراحی ایمن تکمیل و لوازم مصرفی و پرونده بیمار نوشته شد / اندیکاتورهای اتوکلاو نیز ضمیمه ی پرونده گردید.پانسمان اینسیژن انجام شد /صفحه پلیت کوتر از پای بیمار جدا شد .و در انتقال بیمار از تخت به برانکارد کمک شد: بدین منظور تخت تا ارتفاع مناسب (همسطح با برانکارد) بالا آورده شد و از قفل بودن برانکارد اطمینان حاصل شد و توسط کارشناس بیهوشی –کارشناس اتاق عمل و خدمات به صورت هماهنگ و به آرامی بیمار روی برانکارد برگردانده شد، اتصاالت کوتر- ساکشن جدا و به جای خود منتقل شد و اتاق مرتب گردید

نکته مهم مورد توجه: در انتهای عمل جراحی اندام امپوته شده  را به سیرکولرتحویل میدهند که به همراه بیمار تحویل دهد  همچنین  برگه دفن باید  پر شود.

اسکراب جهت جراحی آمپوتاسیون

گان و دستکش استریل پوشیده شد. لایه دوم پک و ست آمپوتاسیون یا جنرال ترکیبی با ارتوپدی باز شد و ترالی اشانته شد سپس وسایل لازم جهت جراحی گرفته شد، از قبیل: »کوتر مونو تیغ بیستوری شماره ۲۰ و کوتر و پنست با پریوست الویتور- اره – اره ژیگلی -اره استرایکر-سوهان  نخ ویکریل دو صفریا صفر-  نخ ویکریل یک – نخ نایلون 2 صفر– «. گازها در حضور سیرکولر شمارش شد و اندیکاتورهای اتوکلاو به سیر کولر تحویل داده شد. گالی پات درگوشه ای از میز جهت گرفتن بتادین سبز قرار داده شد، بیستوری به دسته ی 4 وصل شد و 2 عدد اسپانچ جهت رنگ کردن موضع آماده گردید.

سپس به چینش میز جراحی پرداخته شد»کوتر مونو تیغ بیستوری شماره ۲۰  و پنست با پریوست الویتور- اره – اره ژیگلی -اره استرایکر-سوهان  نخ ویکریل دو صفریا صفر-  نخ ویکریل یک – نخ نایلون 2 صفر-سوزنگیر و قیچی نخ موضع اکسپوز شد و پرپ از محل برش به سمت اطراف به صورت دورانی انجام شد . کوتر وساکشن به وسیله شانگیرروی شان فیکس شد

شرح عمل آمپوتاسیون اندام

عمل شایع برای بیماران دیابتی

پوزیشن :سوپاین

ست: آمپوتاسیون یا جنرال ترکیبی با ارتوپدی

1_در مرحله اول بیمار پرپ و درپ میشود( مچ پا  ۲۰ تا ۳۰ سانت بالای آن را داخل شان استریل قرار میگیرد)

2_ جراح محدوده را برای گرفتن فلپ مشخص می نماید(درآوردن فلپ نباید خیلی بزرگ باشد یا خیلی کوچک)( بعضی ها فلپ را به صورت هلالی می برند)

3_ بعد از مشخص شدن فلپ چپ و راست جراح با استفاده از تیغ بیستوری شماره ۲۰ و کوتر و پنست با  پوست را برش می دهد(معمولاً برش جراحی ۱۲ سانتی متر زیر سطح مفصلی (plateau))

4_ پس از برش پوست فشیا را برش می دهند و با استفاده از لنگاز موضع عمل را از خون خشک میکنند

5_ عروق سطحی مثل سافنوس را  تای می کنند

6_ بلانت دایسکشن(blunt dissection) انجام میشود: یعنی برداشتن یک لایه از روی لایه دیگر بدون استفاده از وسایل تیز و برنده و که با استفاده از  گاز این کار انجام می شود

7_ فلپ عضله(gastrocnemius) باز میشود (این فلپ زمانی که استخوان بریده شده است به این صورت عمل می کند  که آن را برمی گردانند تا انتهای استخوان باقی مانده را بپوشاند)

8_ با استفاده از پریوست الویتور پریوست از روی تیبیا برداشته میشود

9_ عضله های کمپارتمان قدامی ساق پا با استفاده از تیغ بیستوری برش داده میشوند . در اینجا از کوتر استفاده نمیشود زیرا باعث ایجاد بافت مرده می شود.

10_ عضله های لترال کمپارتمان را نیز باز میشود

11_ عروق قدامی تیبیا لیگاتور میشود

12_ بافت اطراف فیبولا جدا میشود سپس با استفاده از بون کاتر فیبولا شکسته میشود.

13_ با استفاده از کوتر قسمتی که میخواهند برش بدهند بر روی تیبیا مشخص میشود

14_ با استفاده از اره ابتدا به صورت مایل تیبیا برش داده میشود و سپس به صورت عمودی برش استخوان ادامه داده میشود( این کار برای این است تا تیزی استخوان گرفته شود)

* استخوان تیبیا در قسمت بالا حالت متراکمی نسبت به قسمت های پایین آن دارد

15_ یک گاز زیر ۲ استخوان قرار می دهند که یک نفر به راحتی بتواند قسمت پروگزیمال اندام را بالا بیاورد

16_ عروق خلفی تیبیا را کلمپ و کات میشود

17_ عضله(gastrocnimius_distal) برش داده میشود و سپس اندام آزاد می‌شود( اندام آزاد شده به سیرکولر تحویل داده میشود )

18_ عصب ناحیه از پروگزیمال قطع میشود تا مانع از ایجاد درد فانتوم شود.( درد فانتوم(phantom teen): بیمار بعد از جراحی پایانه‌های عصبی جدیدی را تشکیل می‌دهد که باعث درد کاذب وحشتناک میشود به همین دلیل در انتهای جراحی عصب ناحیه آمپوته شده قطع میشود تا مانع از ایجاد درد فانتوم شود)

19_ سایر عروق کلمپ و لیگاتور میشود.

20_ با استفاده از سوهان قسمتهای تیز استخوان سوهان میشود (filing of tibial stump)

21_ سایز فلپ تعیین میشود و عضله مشخص میشود که اگر بزرگ باشد کوتاه شود یا اگر کوتاه باشد بلند شود

22_ شستشو انجام میشود (irrigation)

23_با استفاده از نخ ویکریل دو صفریا صفر  عضله روی پریوست قدامی تیبیا بخیه میشود (۷الی۱۰ گره):این کار باعث تحمل پای مصنوعی می شود

24_ درن جایگذاری میشود برای چک خونریزی موضع عمل

25_سپس فشیا با نخ ویکریل یک سوچور زده میشود

26_در نهایت پوست با نخ نایلون 2 صفر سوچور زده میشود و پانسمان انجام میشود.شان های درپ از بیمار جدا میشوند.

با تشکر از خانم تابان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید