آموزش آناتومی جراحی کبد

0

آموزش آناتومی قلب با دوبله فارسی

0

آناتومی آئورت شکمی

0

آموزش کامل آناتومی پریتوئن

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی لاواژ تشخیصی پریتوئن (DPL) با دوبله فارسی

0
این جراحی یک نوع پروسیجر تشخیصیه که برای بیماران تروما انجام میشه طریقه عمل به این شکل هست که میان ۵۰۰ سی سی سرم رو...

ست توراکس

سندرم کمپارتمان چیست ؟