خانه کتاب،نرم افزار

کتاب،نرم افزار

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کاربرد استریل درپ برای جراحی با دوبله فارسی

0
استریل درپ از جمله مواردیه که برای حفظ استرلیتی محل جراحی اخیرا پرکاربرد شده تو این ویدئو همه نکاتی که باید حین به کاربردن استریل...

نسل جدید چراغ های سیالتیک