خانه مینی دیسکاشن

مینی دیسکاشن

آموزش های کوتاه در مورد رشته اتاق عمل

انواع قلم کوتر بای پولار

2

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

0

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنیک گره جراحی ابردین مناسب برای زیرجلد

1
شاید تو جراحی ها دیده باشید جراحا ی گره با حلقه نخ میزنن اینجا تکنیکش رو توضیح دادم. مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق‌عمل و...