خانه مینی دیسکاشن

مینی دیسکاشن

آموزش های کوتاه در مورد رشته اتاق عمل

انواع قلم کوتر بای پولار

2

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

0

دیگر مطالب این دسته بندی

دوبله ویدئو اختصاصی تعویض مفصل زانو

0
ویدئو اختصاصی جراحی تعویض مفصل هست و تمام جزئییات این عمل جراحی رو گفتم فکر میکنم بعد دیدن این ویدئو براحتی بتونید برای این عمل...

ست توراکس

راهکار تایپ سریع