آموزش انسزیون شکمی شورون

0

آموزش رگ گیری با آنژیوکت

4

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش جراحی گذاشتن پروتز گوش میانی با دوبله فارسی

0
این ویدئوآموزش جراحی گذاشتن پروتز گوش میانی هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک پرستار اتاق عمل...

پانسمان و بانداژ (فارسی)