دیگر مطالب این دسته بندی

تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه هشت

0
مباحث این جلسه شامل : آپنه خواب اوولوپلاتوفارینگوپلاستی سنگ بزاقی درآوردن غده بزاقی زیرفکی پاروتیدکتومی لارنژکتومی این جلسه آخرین جلسه از مبحث جراحی گوش و حلق و بینی می باشد.   مشاهده در...