خانه اتاق عمل تازه های جراحی

تازه های جراحی

جراحی رباتیک

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی دایورتیکول زنکر با دوبله فارسی

0
تو این ویدئو نحوه جراحی این عارضه به دو روش ترانس اورال و اپن رو توضیح دادم همچنین از آناتومی سه بعدی برای توضیح ساختارها...