ست لوزه

0

ست هیسترکتومی آبدومینال

3

ست هیسترکتومی واژینال

2

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کار با دستگاه لیگاشور جراحی

0
اینجا دستگاه لیگاشور رو راه اندازی کردیم و با استفاده از پروب اون کلیه حالت ها و نکات کار و طرز استفادش رو برای...

ست لاپاراتومی بزرگ

استپلر جدید شرکت مدترونیک