آموزش پایه کار با C-ARM

1

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش میکروسکوپ و نکات آن توسط آقای بهنام صیادی

1
توی این ویدئو آقای صیادی کارشناس اتاق عمل لطف کردن و آموزش جامعی از میکروسکوپ و نکات مربوط به اون مثل تنظیمات و تعویض...

شکستگی قوزک داخلی و خارجی پا

0
پل زدن در بخیه

آموزش پل زدن در بخیه پلاستیک

0

آموزش انواع ابزارهای سیستوسکوپی

0