خانه تکنولوژی جراحی

تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کلیه ابزار سیستوسکوپی با دوبله فارسی

1
تو این ویدئو همه ابزار سیستوسکوپی ، نحوه سر هم کردن و کلیه نکاتی که حین کار با این ابزار باید بدونید توضیح داده شده مناسب...

سندرم کمپارتمان چیست ؟