دیگر مطالب این دسته بندی

آموش عمل جراحی کورتاژ رحم (دی اند سی)

0
کورتاژ رحم رو برای مواردی مثل: برداشت بقایای سقط جنین (بیشترین میزان) و گرفتن نمونه از سرویکس انجام میدیم در حالت اول عمل اورژانسی هست و هر زمان...