خانه تکنولوژی جراحی

تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کامل جراحی توتال هیپ به اپروچ پوسترولترال با دوبله فارسی

0
این آموزش شامل: آناتومی کامل هیپ وسایل مورد نیاز وسایل شرکت انواع پروتز ها و... پ.ن: لطفا قبل از دیدن این آموزش ،ویدیوهای قبلی مربوط به جراحی بای پولار ...