خانه تکنولوژی جراحی

تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی هیسترکتومی واژینال (برداشت رحم)

0
واژینال هیسترکتومی یعنی برداشت رحم از طریق واژن که در واقع بین روش های دیگر هیسترکتومی روش انتخاب طلایی محسوب میشه یعنی اگر شخصی...