خانه تکنولوژی جراحی

تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش رگ گیری با آنژیوکت

4
این آموزش برای دانشجوهامون بوده که موقع آموزش فیلم هم گرفتیم شاید به کار شما عزیزان هم بیاد نکته مهم که در ویدئو گفته نشد...