ست توراکس

0

ست کرونری بای پس

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش آناتومی کانال اینگوئینال و نحوه تشکیل هرنی

2
توی این آموزش که برای دانشجوهای عزیزمون بوده سعی کردم با استفاده از یک جعبه که خودم طراحی کردم (البته خیلی ساده و ابتداییه)...