دیگر مطالب این دسته بندی

آناتومی آئورت شکمی

0
تواین ویدیو کلیه شاخه های اصلی که از آئورت شکمی خون میگیرن رو با هم خواهیم دید این آموزش برای درس جراحی گوارش و غدد...