دیگر مطالب این دسته بندی

مراقبت های لازم برای عمل های جراحی عفونی

0
ما هر عملی که بیمار موضوع جراحیش عفونت و ترشح داشته باشه رو عمل عفونی اسم میذاریم این عمل ممکنه هر جایی از بدن باشه بعضی...