دیگر مطالب این دسته بندی

تفاوت هماتوم ساب دورال و اپی دورال

8
ی توضیح مختصر راجع به سی تی مغز در خونریزیا میذارم دوس داشتید نگاه کنید البته بعدا تو بحث تفسیر سی تی اسکن مغز مفصل...

آناتومی آئورت شکمی