دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش پوشیدن گان و دستکش جراحی با دوبله فارسی

0
پوشیدن گان و دستکش برای اسکراب و پوشاندن گان ودستکش برای جراح از اصول پایه ای کار اتاق عمله که باید استاندارد انجام بشه...

آموزش انسزیون شکمی شورون