تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

ست لاپاراتومی بزرگ

0

ست لامینکتومی

0

ست ماستکتومی

0

ست لوزه

0

تانسیلکتومی

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی کیسه صفرا به صورت لاپاراسکوپی با دوبله فارسی

0
این ویدئو آموزش عمل جراحی کیسه صفرا به صورت لاپاراسکوپی هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک...

آموزش کامل آناتومی پریتوئن