دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی دایورتیکول زنکر با دوبله فارسی

0
تو این ویدئو نحوه جراحی این عارضه به دو روش ترانس اورال و اپن رو توضیح دادم همچنین از آناتومی سه بعدی برای توضیح ساختارها...