دیگر مطالب این دسته بندی

هرنی ونترال (شکمی) و اینسیژنال

0
در رابطه با هرنی ونترال (شکمی) و اینسیژنال باید بدونید این هرنی خیلی برای ما مهم‌هست چراکه کل احشا شکم دارن به دیواره شکم نیرو...

کشیدن بخیه ساده پوست