دیگر مطالب این دسته بندی

ژنوواروم و ژنوولگوم

0
  سمت راستی اسمش ژنوواروم هست ژنو یه معنی هروی هست که به تولد ربط داره واروم هم از کلمه واروس به معنی چرخش به داخل گرفته...

آناتومی آئورت شکمی