دیگر مطالب این دسته بندی

(آموزش جراحی ترمیم شکستگی پروگزیمال فمور با نیل (دوبله فارسی

4
این ویدئو آموزش جراحی ترمیم شکستگی پروگزیمال استخوان فمور هست که به زبان فارسی دوبله شده نیل مورد استفاده نیل پی اف ان ای یا...