دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش برش جراحی مک برنی

0
این برش فقط در جراحی آپاندیسیت یا آپاندکتومی کاربرد داره از ناحیه خار ایلیاک فوقانی تا ناف ی خط میکشیم و در یک سوم لترال...