آموزش عمل جراحی برداشت بافت نمونه از سرویکس

140

یشترین میزان کنسر ها در رحم در ناحیه سرویکس رخ میده
وقتی که داریم هیستروسکوپی میکنیم اگر به هایپرپلازی سلولی یا هر نوع زائده یا لیژن بر بخوریم حتما باید اون سلول ها برداشته بشن
در ما برای این کار دو روش داریم
روش اول کونیزیشن
روش دوم لوپ اکسیژن
در روش اول با تیغ به شکل مخروطی اکسترال اوستیوم سرویکس رو برمیداریم
در روش دوم با استفاده از کوتر با سر قلم لوپ از دهانه کردن رحم بافت برمیداریم

 

این ویدئو در آپارات موجود نیست لطفا وی*پی انتون رو روشن کنید.

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید