آموزش جراحی کیسه صفرا با دوبله فارسی

1016

اتاق عمل این ویدئو آموزش قدم به قدم برداشت کیسه صفراست که طی دوبله کلیه نکات جراحی توضیح داده میشه.

((شرح عمل در پایین متن))

 

مشاهده در آپارات

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

کوله سیستکتومی به معنای برداشت کیسه صفرا میباشد و بطور اولیه جهت کوله سیستیت حاد انجام میشود ولی تومور کیسه صفرا،سنگ های بزرگتر از ۲cm،کلسیفیه شدن کیسه صفرا میتواند از اندیکاسیون های این جراحی باشد

پوزیشن:سوپاین

بیهوشی:جنرال

سیرکولری:
بیمار را به اتاق آورده
در نشستن روی تخت به او کمک شود
اطلاعات بیمار را با پرونده و دستبند تطبیق داده.
لایه ی اول پک جراحی و ست را باز کرده
دستکش ها را روی پک باز کرده
پلیت کوتر را روی پای بیمار متصل کرده ،بیستوری ۱۰ و سایر موارد مصرفی روی ست باز میشود
نخ ویکریل ۳صفر و ۲ صفر و نخ نایلون و نخ های تای سیلک روی ست باز شود
لوله ساکشن روی ست باز شود
دسته چراغ و قلم کوتر روی ست باز شود
قلم کوتر به اسکراب داده شود
گان تیم جراحی را بسته
بتادین در گالی پات ریخته شود
سرم در رسیور ریخته شود
ظرف پاتولوژی که در آن فرمالین قرار دارد آماده کرده و برگه های پاتولوژی را هم تکمیل کرده و نمونه را بعد از خارج شدن از اسکراب میگیریم
چراغ سیالتیک را روشن کرده و انتهای قلم کوتر را به کوتر وصل میکنیم
لوله ی ساکشن را به ساکشن متصل میکنیم و ساکشن را روشن میکنیم
در آخر پلیت کوتر را از بیمار جدا کرده و چراغ سیالتیک را خاموش کرده و قلم کوتر هاو لوله ساکشن را از دستگاه جدا کرده و کوتر و ساکشن خاموش شود و چسب برای پانسمان آماده کرده و کنار بیمار میمانیم تا هوشیار شود و تا ریکاوری بعد همراهیش میکنیم و نمونه را به پاتولوژی میفرستیم

اسکراب:
دست ها را شسته و با حوله خشک میکنیم
لایه ی دوم پک باز میشود
گان و دستکش به روش بسته پوشیده میشود
لایه دوم ست باز میشود
گالی پات را در کنار گذاشته تا بتادین در آن ریخته شود.
سه گاز ساده و پنس رنگ در کنار برای پرپ
تیغ را روی دسته بیستوری انداخته
وسایل لازم را چیده که شامل:
اکارتورها / آدسون/پنست با و بی/ قیچی متز/رایت انگل/هموستات/پنس رینگ یا ببکاک

پرپ: از بخش میانی قفسه سینه تا سمفیز پوبیس به طرفین بدن

درپ:لاپاراتومی
قلم کوتر و لوله ساکشن را فیکس کرده

خب ابتدا تیغ را به جراح داده برش زده میشود با گاز و کوتر خون گیری میشود و کلمپ برای اکسپوز
با آدسون و کوتر به عمق میرویم
اکارتور ریچاردسون برای اکسپوز استفاده میشود
نمونه را به سیرکولر میدهیم
در آخر هم پس از شمارش گاز ها ، نخ های ویکریل ۳صفر و۲صفر را ابتدا برای دوختن فاشیا به جراح داده
سپس نخ نایلون برای پوست
در آخر هم با پانسمان با گاز ساده وچسب

شرح عمل:
جراح ابتدا با بیستوری محل جراحی انسزیون کوخر داده و با کمک کوتر و قیچی به عمق پیشروی میکند.هنگامیکه جراح در حال کنار زدن لایه های بافتی و رسیدن به کیسه صفرا است از رترکتورها مثل ریچاردسون جهت کنار زدن بافت های عمقی استفاده میشود.با رسیدن ب کیسه صفرا جراح با پنس رینگ یا ببکاک انرا میگیرد و هر گونه چسبندگی را با بلانت دایسکشن جدا میکند.پریتوئن با متز بریده میشود.جراح به منظور بستن شریان سیستیک ابتدا مثلث کالوت رو پیدا میکند و به کمک رایت انگل شریان سیستیک را بالا میکشد و در دو نقطه هموستات زده و بین انرا با متز میبرد و هر طرف با نخ تای لیگاتور میشود.پس از بستن شریان،مجرای صفراوی نیز ب همین ترتیب جدا میشود و پس از ان جراح ب کمک کوتر کیسه صفرا را از بستر ان از کبد جدا میکند.کیسه صفرای خارج شده به سیرکولر برای نمونه پاتولوژی تحویل داده میشود. جراح ممکن است از کله دوسکوپ برای بررسی مجرا استفاده کند که در صورت وجود سنگ Ttube در مجرا جایگذاری میشود به این صورت که قسمتT مانند داخل مجرا قرار میگیردو با نخ ویکریل فیکس میشود و انتهای آن از پوست خارج و به کیسه وصل میشود.سایز Ttubeتوسط خود جراح مشخص میشود.در نهایت پس از شستشو و بررسی خونریزی محل جراحی و شمارش گاز و لنگاز یک درن در موضع جراحی قرار داده میشود و جراح موضع را با نخ های ویکریل برای فاشیا و نایلون برای پوست میبندن و در نهایت با گاز و چسب پانسمان انجام میشود.بیمار به ریکاوری انتقال داده میشود و در صورتیکه عارضه خاصی نداشته باشد ظرف ۶ تا ۸ هفته به فعالیت طبیعی خود بازمیگردد

با تشکر از خانم فاطمه نقدی سپهوند

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید