برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

سوزنگير كرايل وود 15سانت دسته طلائي (TH-122-15)

 

پنست دوبيكي 16 سانت ، 5/1 ميليمتر (TC-168-16)

 

پنست دوبيكي 16 سانت ، 2 ميليمتر (TC-170-16)

 

پنست دوبيكي 20 سانت ، 5/1 ميليمتر (TC-168-20)

 

پنست دوبيكي 20 سانت ، 2 ميليمتر (TC-170-20)

 

ديلاتور 1 ميليمتر (TK-226-10)

 

ديلاتور 5/1 ميليمتر (TK-226-15)

 

ديلاتور 2 ميليمتر (TK-226-20)

 

ديلاتور 5/2 ميليمتر (TK-226-25)

 

ديلاتور 3 ميليمتر (TK-226-30)

 

ديلاتور 5/3 ميليمتر (TK-226-35)

 

ديلاتور 4 ميليمتر (TK-226-40)

 

ديلاتور 5/4 ميليمتر (TK-226-45)

 

ديلاتور 5 ميليمتر (TK-226-50)

 

ديلاتور 7 ميليمتر (TK-226-70)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات موسكيتو 5/12 سانت مستقيم (TD-108-12)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

قيچي متسن بام مستقیم5/14سانت نوک تیز (TB-144-14)

 

قيچي پاتس اسميت 40 درجه (TB-155-40)

 

قيچي پاتس اسميت 60 درجه (TB-155-60)

 

قيچي ديتريچ 90 درجه (TB-157-90)

 

قيچي ديتريچ 125 درجه (TB-157-18)

 

سوزنگير ريدر 18 سانت دسته طلائي (TH-150-18)

 

سوزنگير ريدر 15 سانت دسته طلائي (TH-150-15)

برچسب ها :