جلسات تدریس درس جراحی پوست و پلاستیک

298

 

کلیه سرفصل های این فیلد جراحی پوست و پلاستیک در شش جلسه تدریس شده است

جهت مشاهده ویدئو ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

جلسه یک

جلسه دو

جلسه سه

جلسه چهار

جلسه پنج

جلسه شش

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید