آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با دوبله فارسی

1190

آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با استفاده از دو پلاک آناتومیک ،پیچ کانولا و تنشن بند رو به فارسی براتون آماده کردم امیدوارم که به دردتون بخوره و ازش چیزی یادبگیرید.
مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق عمل و همینطور رزیدنت های ارتوپدی

((شرح عمل در پایین پست))

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

 

شرح عمل

سیرکولری

بیمارخانم 19ساله ای جهت شکستگی دیستال هومروس توسط اتاق عمل تحویل گرفته شد و به اتاق جراحی منتقل گردید. مشخصات بیمار با بیانات و پرونده چک شد – تخت عمل جهت پوزیشن گیری لترال آماده شد. بیمار ، تحت بی هوشی جنرال قرار گرفت .هد رینگ زیر سر قرار داده شده : یک شان برای روی سر و گردن بیمار و زیر دست بیمار قرار میدهند. بین زانو های بیمار رول قرار میگیرد پای بیمار را با استفاده ازside نگه داشته شود.بعد از پوزیشن دهی، پلیت کوتر به پشت ساق پای مریض متصل شد. لایه اول پک و گان و ست ارتوپدی پین گذاری باز شد. کلیه وسایل موردنیاز، بعد از باز شدن لایه دوم تحویل  داده شد از قبیل:» بیستوری شماره ۲۰  پنست با_۲عدد چنگکی خودکار_پریوست_پین – دریل_وسایل کنار زدن اعصاب.بتادین سبز داخل گالی پات ریخته شد / شمارش گازها ، تحت نظارت قرار گرفت و از صحیح بودن شمارش، اطمینان حاصل شد اندیکاتور های اتوکلاو تحویل گرفته شد. موضع اکسپوز و پرپ اولیه از محل برش به سمت اطراف انجام شد و گازهای پرپ از اتاق عمل خارج شد.اتصالات کوتر وساکشن وصل گردید و نور چراغ سیالتیک در ناحیه اینسیژن متمرکز شد. سرم داخل ریسیور داده شد.شستوشو انجام گردید.

در آخر، گازها جهت انجام شمارش در ردیف های 5 تایی قرار داده و شمارش شد و همچنین از اسکراب، درخواست شمارش گازهای مصرفی و غیر مصرفی شد و شمارش صحیح اعلام شد و ثبت گردید.

چک لیست جراحی ایمن تکمیل و لوازم مصرفی و پرونده بیمار نوشته شد / اندیکاتورهای اتوکلاو نیز ضمیمه ی پرونده گردید.پانسمان اینسیژن انجام شد /صفحه پلیت کوتر از پای بیمار جدا شد .و در انتقال بیمار از تخت به برانکارد کمک شد: بدین منظور تخت تا ارتفاع مناسب (همسطح با برانکارد) بالا آورده شد و از قفل بودن برانکارد اطمینان حاصل شد و توسط کارشناس بیهوشی –کارشناس اتاق عمل و خدمات به صورت هماهنگ و به آرامی بیمار روی برانکارد برگردانده شد، اتصاالت کوتر- ساکشن جدا و به جای خود منتقل شد و اتاق مرتب گردید.

اسکراب جهت جراحی شکستگی دیستال هومروس

گان و دستکش استریل پوشیده شد. لایه دوم پک و ست ارتوپدی باز شد و ترالی اشانته شد سپس وسایل لازم جهت جراحی گرفته شد، از قبیل: » بیستوری شماره ۲۰  پنست با_۲ عدد چنگکی خودکار_پریوست_پین – دریل_وسایل کنار زدن اعصاب«. گازها در حضور سیرکولر شمارش شد و اندیکاتورهای اتوکلاو به سیر کولر تحویل داده شد. گالی پات درگوشه ای از میز جهت گرفتن بتادین سبز قرار داده شد، بیستوری به دسته ی 4 وصل شد و 2 عدد اسپانچ جهت رنگ کردن موضع آماده گردید.

سپس به چینش میز جراحی پرداخته شد پنست با_۲ عدد چنگکی خودکار_پریوست_پین – دریل_وسایل کنار زدن اعصاب -سوزنگیر و قیچی نخ موضع اکسپوز شد و پرپ از محل برش به سمت اطراف به صورت دورانی انجام شد . کوتر وساکشن به وسیله شانگیرروی شان فیکس شد.

شرح عمل

ملاحظات: دوتا کندیل در قسمت دیستال هومروس داریم. از بین اپی کندیل مدیال و حفره اولکرانون عصب اولنار رد میشود

استئوتومی را برای این انجام میشود تا عضله تریسپس را کنارزده شود و به کندیل ها دسترسی پیدا شود.

پوزیشن : لترال اپروچ:خلف بازو

جراحی به صورت open و  ORIF انجام می شود

نکات: از لباس سربی استفاده شود.عصب اولنار و تاندون سه سر بازو مهم هستند.

مراحل جراحی

تجهیزات:پنست با_۲ عدد چنگکی خودکار_پریوست_پین – دریل_وسایل کنار زدن اعصاب

۱_ پرپ اولیه

۲_ پرپ و درپ

جراح محل انسزیون رو با استفاده از یک مارکر مشخص میکند. سپس اپی نفرین و لیدوکائین تزریق میشود (برای کاهش خونریزی)

۳_ ایجاد برش با تیغ بیستوری شماره ۲۰ .بعد از برش پوست و زیر جلد دوعدد چنگکی را قرار می دهند . سپس عروق سطحی را با استفاده از کوتر یا هموستات خون گیری می کنند. و سپس فشیای عضله را به صورت فلپ نیز برش می دهند.

۳_ با استفاده از پنست بی لایه ها را آرام کنار می زنند و اکارتور چنگکی دیگری را در قسمت مورد نظر قرار می دهند تا بتوانند عصب را مشخص کنند

۴_ بعد از پیدا کردن عصب در این عمل جراحی از کش انتهای دستکش  استفاده کردند و آن را از زیر عصب رد میکنند تا با استفاده از آن عصب مشخص باشد

۵_ با استفاده از اکارتور چنگکی تاندون عضله سه سر(تریسپس) را کنار زدند تا مفصل مشخص شود(به هنگام اکسپوژر دادن باید مراقب عصب ها باشیم)

۶_ چون ممکن است تاندون عضله سه سر  جلوی دست باشد برای حل این موضوع  استئوتومی می‌کنند و همراه تاندون آن را به سمت بالا از موضع عمل جراحی دور میکنند. با استفاده از کوتر یا هموستات خونگیری میکنند. این استئوتومی را که انجام می دهند به نام شورون می باشد (حالت v شکل یا شکل ۸ میباشد) با استفاده از اره  این قسمت را میبرند و همینطور با استفاده از استئوتوم برش را کامل می کنند سپس اولکرانون  به همراه  تاندون را به سمت بالا میکشند.

۷_ با استفاده از یک پین به صورت عرضی و موقت و یک پیچ  دوتا کندیل را به هم وصل میکنند.(ریداکشن مفصل)

۸_ در این مرحله با استفاده از  پلاک آناتومیکال یک سوم انتهای هومروس را به کندیل ها وصل کردند(پلاک لترال را قرار میدهند سپس پلاک مدیال را نیز قرار می دهند)

ملاحظات: بر روی پلاک های LCPهم پیچ لاکینگ و هم کورتیکال سوار می شود.( پیچ های لاکینگ در قسمت کندیل ها و انتهایی قرار می گیرند)

_ هدف ما بعد از قرار دادن استخوان ها کنار یکدیگر حفظ عصب می باشد.

۹_ آرنج را حرکت می دهند تا از نظر مشکل بررسی شود و سپس یک عکس می گیرند.(c_arm)

۱۰_ در این مرحله  یک سوراخ با استفاده از دریل در استخوان اولنا ایجاد می کنند و سپس  یک سیم را از داخل  این سوراخ رد می کنند (۱.۵ ،۲و..)

۱۱_ قسمتی که استئوتومی شده بود را مجددا در موضع  قرار می‌دهند و یک پیچ کانولا درون آن قرار داده می شود این پیچ کانولا دو قسمت وایر را به هم وصل می کند سپس پیچ را محکم میکنند و وایر را با پلایر انقدر می چرخانند  که  این دو قسمت  کنار یکدیگر قرار بگیرند.(تنشن وایر) (هدف ما بعد از قرار دادن استخوان ها کنار یکدیگر حفظ عصب می باشد)

۱۲_ سپس موضع عمل را شستشو میدهند و شمارش گاز صورت می‌گیرد. سپس عصب به محل اصلی باز گردانده میشود . بعد از گرفتن عکس (جهت کنترل) لایه ها را می بندند. فشیای عضله را با ویکریل یک یا صفر می بندند پوست با نایلون 2 صفر سوچور زده میشود

و در نهایت پانسمان می کنند (با استفاده از چند گاز و چسب حصیری و  روی آن ویبریل می بندند) و آتل می بندند.شان ها از مریض جدا میشوند.

با تشکر از خانم تابان

2 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید