آموزش بانداژ ایت (هشت انگلیسی) برای شکستگی های کلاویکل (فارسی)

1631

آموزش بانداژ ایت یا هشت انگلیسی برای شکستگی های کلاویکل

از دسته آموزش های کانال آپارات دانشگاه تهران بود که خوبه ببینید

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید