تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه پنج

254

مباحث این جلسه شامل :
آناتومی بینی
تجهیزات جراحی بینی
شکستگی بینی
سینوزیت
جراحی سینوس شامل
ماگزیلاری
اتموئید
اسفنوئید
ماگزیلاری
عمل کالدول لوک
تفاوت اش و والشام
شستشوی سینوس بدون آندوسکوپی
آندوسکوپی سینوس در مطب
اندوسکوپی سینوس در اتاق عمل

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید