تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه شش

217

مباحث این جلسه شامل :
پولیپکتومی
توربینکتومی
سپتوپلاستی
راینوپلاستی

 

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید