تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه هفت

176

مباحث این جلسه شامل :
آناتومی حلق و حنجره
تانسیلکتومی
آدنوئویدکتومی
تراکئوستومی
لارنگوسکوپی

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید