تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه هشت

247

مباحث این جلسه شامل :
آپنه خواب
اوولوپلاتوفارینگوپلاستی
سنگ بزاقی
درآوردن غده بزاقی زیرفکی
پاروتیدکتومی
لارنژکتومی

این جلسه آخرین جلسه از مبحث جراحی گوش و حلق و بینی می باشد.

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید