ست جراحی گوش

1234

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

اسپکلوم گوش (TQ-154-01)

 

فورسپس میکرو گوش (TQ-100-01)

 

کاپ فورسپس مستقیم (TQ-108-01)

 

کاپ فورسپس بالا (TQ-108-02)

 

کاپ فورسپس چپ (TQ-108-03)

 

کاپ فورسپس راست (TQ-108-04)

 

قیچی بلوچی مستقیم (TQ-112-01)

 

فورسپس هارتمن ۱۲ سانت (TQ-164-12)

 

کورت گوش شماره ۲ (TQ-121-02)

 

سوزن باربارا (روزن) مستقیم (TQ-132-01)

 

سوزن باربارا (روزن) کرو (TQ-132-03)

 

سایکل نایف (TQ-138-15)

 

اپلیکیتور (TQ-150-15)

 

دایسکتور فیش ۵/۱۵ سانت چپ (TQ-142-01)

 

دایسکتور فیش ۵/۱۵ سانت راست (TQ-142-02)

 

هوک واگنر ۱۵ سانت (TQ-152-01)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-06)

2 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید