تزریق چربی از شکم به صورت

288

اینم یک فیلم آموزشی دیگه در رابطه با تزریق چربی در صورت

امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.

پ ن : فیلم چون توضیحات نداشت منم زیرنویس نکردم.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید