تکنولوژی جراحی فک و صورت جلسه یک

773

مباحث این جلسه شامل :
آناتومی فک و صورت
انواع شکستگی های فک و صورت و طبقه بندی آن ها
وسایل مورد نیاز جراحی فک
فیلم جراحی شکستگی مندیبل (فک پایین) با توضیحات
فیلم جراحی شکستگی کاسه چشم ،ماگزیلا و زایگوما (شکستگی لفورت 3)

کل مبحث فک و صورت دو جلسه است که با درس پوست و سوختگی ارائه می شود.

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید