برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

سیم گیر 5/17 سانت دسته طلائی (TH-168-18)

 

سیم چین لارج 12 سانت دسته طلائی (TB-187-12)

 

سوزنگير 15 سانت دسته طلائي (TH-128-15)

 

سوزنگير 18 سانت دسته طلائي (TH-128-18)

 

پنست آدسون بي دندانه 5/12 (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)

 

پنست با دندانه 5/14 سانت (TC-120-14)

 

پنس شانگير 11 سانت (TD-195-11)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات كوخري كرو 16 سانت (TD-129-16)

 

هموستات كوخري مستقيم 16 سانت (TD-128-16)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

آبسلانگ دسته دار 15 سانت (TR-136-15)

 

پریوست فکی 5/20 سانت (TU-122-09)

 

اکارتور چنل 17 سانت (TU-110-10)

 

پریوست الویتور کاتل 7 میلیمتر (TU-118-07)

 

الويتور فرير 19 سانت یکطرفه تیز (TS-118-19)

 

بن کاتر راسکین لیستون 18 سانت (TJ-596-18)

 

دهان بازكن (TR-126-11)

 

استوتوم لکسر 22 سانت ، 7 میلیمتر (TJ-412-07)

 

استوتوم لکسر 22 سانت ، 10 میلیمتر (TJ-412-10)

 

اکارتور چانه 5/16 سانت (TU-108-16)

 

اکارتور تیشو فکی 5/21 سانت (TU-112-01)

 

اکارتور تیشو فکی 5/21 سانت (TU-112-02)

 

موبیلایزر مکسیلاری 23 سانت (TU-138-23)

 

اکارتور موبیلایزینگ ، راست (TU-130-01)

 

اکارتور موبیلایزینگ ، چپ (TU-130-02)

 

اکارتور اینترا اورال چپ (TU-100-01)

 

اکارتور اینترا اورال راست (TU-100-02)

 

اکارتور اینترا اورال (TU-102-25)

 

اکارتور راموس 10*45 میلیمتر (TU-114-22)

 

اکارتور راموس 10*72 میلیمتر (TU-116-22)

 

بن رونژور 17 سانت (TJ-553-17)

 

والشام فکی چپ 5/22 سانت (TU-124-01)

 

والشام فکی چپ 5/22 سانت (TU-124-02)

 

چكش 170 گرمي (TJ-492-19)

 

سر ساكشن فرايزر (TG-100-08)

 

سر ساكشن فرايزر (TG-100-10)

برچسب ها :