ست فک و صورت

658

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت (TB-145-18)

 

سیم گیر ۵/۱۷ سانت دسته طلائی (TH-168-18)

 

سیم چین لارج ۱۲ سانت دسته طلائی (TB-187-12)

 

سوزنگیر ۱۵ سانت دسته طلائی (TH-128-15)

 

سوزنگیر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-128-18)

 

پنست آدسون بی دندانه ۵/۱۲ (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه ۵/۱۲ (TC-126-12)

 

پنست با دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-120-14)

 

پنس شانگیر ۱۱ سانت (TD-195-11)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات کوخری کرو ۱۶ سانت (TD-129-16)

 

هموستات کوخری مستقیم ۱۶ سانت (TD-128-16)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

آبسلانگ دسته دار ۱۵ سانت (TR-136-15)

 

پریوست فکی ۵/۲۰ سانت (TU-122-09)

 

اکارتور چنل ۱۷ سانت (TU-110-10)

 

پریوست الویتور کاتل ۷ میلیمتر (TU-118-07)

 

الویتور فریر ۱۹ سانت یکطرفه تیز (TS-118-19)

 

بن کاتر راسکین لیستون ۱۸ سانت (TJ-596-18)

 

دهان بازکن (TR-126-11)

 

استوتوم لکسر ۲۲ سانت ، ۷ میلیمتر (TJ-412-07)

 

استوتوم لکسر ۲۲ سانت ، ۱۰ میلیمتر (TJ-412-10)

 

اکارتور چانه ۵/۱۶ سانت (TU-108-16)

 

اکارتور تیشو فکی ۵/۲۱ سانت (TU-112-01)

 

اکارتور تیشو فکی ۵/۲۱ سانت (TU-112-02)

 

موبیلایزر مکسیلاری ۲۳ سانت (TU-138-23)

 

اکارتور موبیلایزینگ ، راست (TU-130-01)

 

اکارتور موبیلایزینگ ، چپ (TU-130-02)

 

اکارتور اینترا اورال چپ (TU-100-01)

 

اکارتور اینترا اورال راست (TU-100-02)

 

اکارتور اینترا اورال (TU-102-25)

 

اکارتور راموس ۱۰*۴۵ میلیمتر (TU-114-22)

 

اکارتور راموس ۱۰*۷۲ میلیمتر (TU-116-22)

 

بن رونژور ۱۷ سانت (TJ-553-17)

 

والشام فکی چپ ۵/۲۲ سانت (TU-124-01)

 

والشام فکی چپ ۵/۲۲ سانت (TU-124-02)

 

چکش ۱۷۰ گرمی (TJ-492-19)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-08)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-10)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید