وقتی قیچی جراحی نخ رو نمیبره چه باید کرد ؟!

971

اینجا گفتم چکار کنید که راحت بتونید نخ جراحی رو بزنید !

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید