آموزش عمل جراحی هرنی (فتق)اینگوئینال با دوبله فارسی

451

این ویدئو آموزش عمل جراحی هرنی اینگوئینال هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک پرستار اتاق عمل نیاز به یادگیری داره رو هم توضیح دادم . مناسب برای دانشجویان اتاق عمل ، اساتید و رزیدنت های جراحی و ارولوژی

((شرح عمل در پایین متن))

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

 شرح عمل

بیمار اقای ۳۷ ساله ای جهت هرنی اینگوینال چپ  توسط اتاق عمل تحویل گرفته شد و به اتاق جراحی منتقل گردید.

مشخصات بیمار با بیانات و پرونده چک شد – تخت عمل جهت پوزیشن گیری سوپاین آماده شد.روی جا دستی، شان های ۴ تا قرار داده شد تا آرنج و عصب اولنار تحت فشار نباشد.مریض در پوزیشن نشسته، تحت بی حسی اسپاینال قرار گرفت .هد رینگ زیر سر قرار داده شده .بعد از پوزیشن دهی، پلیت کوتر به ساق پای مریض متصل شد. لایه اول پک و گان و ست جنرال باز شد. کلیه وسایل موردنیاز، بعد از باز شدن لایه دوم تحویل  داده شد از قبیل:»قلم کوتر  – بیستوری ۲۰– دسته چراغ و یکریل ۰/۲ راند – نایلون ۰/۲ کات و راند

بتادین سبز داخل گالی پات ریخته شد / شمارش گازها ، تحت نظارت قرار گرفت و از صحیح بودن شمارش، اطمینان حاصل شد اندیکاتور های اتوکلاو تحویل گرفته شد. موضع اکسپوز و پرپ اولیه از ناحیه اینگوینال به سمت اطراف انجام شد و گازهای پرپ از اتاق عمل خارج شد.اتصالات کوتر وساکشن وصل گردید و نور چراغ سیالتیک در ناحیه اینسیژن متمرکز شد. سرم داخل ریسیور داده شد.شستوشو انجام گردید.

در آخر، گازها جهت انجام شمارش در ردیف های ۵ تایی قرار داده و شمارش شد و همچنین از اسکراب، درخواست شمارش گازهای مصرفی و غیر مصرفی شد و شمارش صحیح اعلام شد و ثبت گردید.

چک لیست جراحی ایمن تکمیل و لوازم مصرفی و پرونده بیمار نوشته شد / اندی کاتورهای اتوکلاو نیز ضمیمه ی پرونده گردید.پانسمان اینسیژن انجام شد /صفحه پلیت کوتر از پای بیمار جدا شد .و در انتقال بیمار از تخت به برانکارد کمک شد: بدین منظور تخت تا ارتفاع مناسب (همسطح با برانکارد) بالا آورده شد و از قفل بودن برانکارد اطمینان حاصل شد و توسط کارشناس بیهوشی –کارشناس اتاق عمل و خدمات به صورت هماهنگ و به آرامی بیمار روی برانکارد برگردانده شد، اتصاالت کوتر- ساکشن جدا و به جای خود منتقل شد و اتاق مرتب گردید.

اسکراب جهت جراحی هرنی اینگوینال

گان و دستکش استریل پوشیده شد. لایه دوم پک و ست جنرال باز شد و ترالی اشانته شد سپس وسایل لازم جهت جراحی گرفته شد، از قبیل: »کوتر مونو پولار بیستوری ۲۰– دسته چراغ ویکریل۰/۲ – نایلون ۰/۲ کات و راند «. گازها در حضور سیرکولر شمارش شد و اندیکاتورهای اتوکالو به سیر کولر تحویل داده شد. گالی پات درگوشه ای از میز جهت گرفتن بتادین سبز قرار داده شد، بیستوری به دسته ی ۴ وصل شد و ۲ عدد اسپانچ جهت رنگ کردن موضع آماده گردید.

سپس به چینش میز جراحی پرداخته شد: » تیغ بیستوری ۲۰– قیچی متزنبام – هموستات کرو -پنست با و بی – اکارتور لانگ این بگ و پارا بوف –کوخر-ببکاک-سوزنگیر و قیچی نخ موضع اکسپوز شد و پرپ از قسمت اینگوینال به سمت اطراف به صورت دورانی انجام شد . کوتر وساکشن به وسیله شانگیرروی شان فیکس شد.

شرح عمل

قسمت های مهم در جراحی هرنی اینگوینال :لیگامان اینگوینال, توبرکل پوبیس , انتریور و سوپریور اسپاین ) خار قدامی اسپاین(رینگ داخلی , رینگ سطحی) نزدیک پوبیس قرار داره و  به داخل محفظه اسکروتوم قرار میگیره(.

بعد از برش پوست و زیر جلد این لایه ها را به ترتیب میبینیم: آپونوروز اکسترنال اوبلیک ,اینترنال ابلیک ,ترنسورسوس ابدومینوس

اگر دیپ رینگ گشاد بشه نوع هرنی ایندایرکت هست درواقع هرنی ایندایرکت گشاد شدن حلقه بالایی هست ولی اگر گشاد شدن در منطقه مثلث هسلباخ رخ دهد هرنی دایرکت است

مثلث هسلباخ از سه قسمت تشکیل شده است: رکتوس ابدومینوس – اینفریور اپی گاستریک آرتری- لیگامان اینگوینال

مراحل عمل

‏asis و پوبیس را شناسایی می‌کنند تا لیگامان اینگوینال مشخص شود(برش را روی کانال اینگوینال نمی زنیم) .پوست وزیر جلد را برش می دهند سپس اکارتور خودکار را قرار میدهند. خون گیری انجام میشود (عروق سطحی اپی گاستریک را با نخ ویکریل میبندند ولی در ایران با سیلک انجام میشود)لایه بعدی فاشیای اسکارپا هست که با قیچی آن را میبرند سپس به آپونوروز اکسترنال ابلیک می رسیم که آن را برش می دهند .سپس به کن جوینت تندون می رسیم باید (مراقب باشیم که به عصب اینگوینال آسیب نزنیم )سپس به وازدفران و کورد میرسیم. (باید مراقب باشیم به کورد ,اعصاب و عروق اینگوینال آسیب نزنیم( .ساک باز میشود و اومنتوم را به داخل شکم برگردانده میشود. قسمت اضافی ساک خارج میشه .سپس مش گذاشته میشه و فاشیا را به روی مش بخیه میزنند(با نخ ویکریل) . بعد از فاشیا پوست هم با نایلون ۰/۳ بخیه زده میشود.

در هرنی ایندایرکت مراحل فوق تکرار میشود زمانی که به کورد رسیدند کورد را از اطرافش جدا میکنن(این جدا کردن با گاز و انگشت انجام میشود).کورد با انگشت بالا آورده میشود با گاز یا نلاتون کورد را  جدا میکنن  ساک و حلقه  را با ویکریل ۱ می بندند .ساک را از کورد جدا می کنیم و آن را با دوتا کلمپ بالا نگه میداریم ساک را از طریق رینگی که خارج شده دوباره به داخل شکم  برگردانده میشود .برای جلوگیری از عود مجدد باید رینگ را تنگ کرد( با نخ ویکریل بخیه می زنند ). سپس  مش پرولن روی این قسمت گذاشته میشود( سبب تقویت بیشتر رینگ میشود) گوشه های مش باید کرو باشد و برشی هم در وسط مش داده میشود که دور کورد قرار میگیرد. با استفاده از استپلر یا نایلون ۲۰ راند مش را بخیه می زنند .فاشیا را با ویکریل ۰/۲ یا نایلون بخیه میزنندو پوست با نایلون ۰/۲ سوچور زده میشود .در نهایت زخم پانسمان میشود .و شان های درپ از روی بیمار برداشته میشود.

با تشکر از خانم تینا تابان

 

2 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید