آموزش انواع تزریقات (فارسی)

1961

در این فیلم آموزشی سرکار خانم جلالی کارشناس مرکز مهارت های بالینی اصول و انواع تزریقات را به دانشجویان آموزش داده است. مواردی که مورد بحث قرار گرفته است عبارتند از: وسایل و تجهیزات، آماده کردن داروی تزریقی، ملاحظات ضروری در تزریق دارو، محل های تزریق، تزریق داخل جلدی، زیر جلدی و تزریق عضلانی.

این ویدئو از کانال آپارات دانشگاه تهران برداشتم

ویدئو خوبیه برا یادگیری ببینید

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید