آموزش انسزیون جراحی کوخر

1187

این برش، برش اصلی در برداشت کیسه صفرا یا همون کله سیستکتومیه
کلیه لایه هایی که باز و بسته میشن رو نشون داده
توضیحات و نخ هایی هم که لازم هستن هم گفتم

 

((شرح عمل در پایین متن))

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

آموزش انسزیون کوخر
اولین لایه پوست و سپس زیر جلد که در شکم به دو لایه اول کمپر و بعد اسکارپا تقسیم می شود بعد از آنها شیت انتریور رکتوس را داریم که از آپانوروز های عضلات اکسترنال و اینترنال اوبلیک تشکیل می شود سپس عضله رکتوس و بعد شیت پوزتریور را داریم.
شرح انسزیون: آخر یک انسیزیون ساب کاستال در جهت دنده‌ها و به سمت استرنوم است .
این انسزیون برای کله سیستکتومی بهترین انسزیون است.
۲/۵ سانتی متر دور تر از دنده ها را در نظر می گیریم تا بتوانیم لایه ها را به هم نزدیک کنیم.
نکته قابل توجه این است که اپی گاستریک وین و آرتری در ناف آناستوموز می دهند و به سطح شکم خون می‌دهند باید مواظب باشیم که آنها را قطع نکنیم.
برای دوختن از pds یا ویکریل استفاده میکنیم.
برای بستن شکم ابتدا اینترنال اوبلیک و ترانسفرز ابدومینوس را می بندیم و سپس آپانوروز اکسترنال اوبلیک را می‌بندیم.
زیرجلد را با مونوکریل و پوست را با استپلر میزنیم.
پوست را هم بخیه سمی پلاستی می زنیم ولی اگر مریض کیسه صفرایش پاره شده باشد simple separate یا far and near میزنیم.
شیدا گودرزی

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید