آموزش انسزیون جراحی کوخر

732

این برش، برش اصلی در برداشت کیسه صفرا یا همون کله سیستکتومیه
کلیه لایه هایی که باز و بسته میشن رو نشون داده
توضیحات و نخ هایی هم که لازم هستن هم گفتم

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید