آموزش آناتومی جراحی کبد

182

توی این ویدیوی آموزشی
آناتومی کبد
موقعیتش در بدن
عروق
لیگامان ها
سیستم پورت و همینطور سیستم صفراوی به طور کامل و با عکس و جزییات توضیح داده شدن
این ویدیوپایه ویدیوهای جراحی هپاتکتومی چپ و راست و همیطور پیوند کبد هست

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید