آموزش انسزیون میدلاین پایین (Lower Midline)

184

این برش در مواردی مثل
تومور کولون
تروماهای تحتانی شگم
کیست های تخمدان
پروستاتکتومی
برداشت رحم
سنگ مثانه
و..
استفاده میشه

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید