برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

دسته بيستوري شماره 7 (TA-104-07)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت دسته طلائي (TB-147-18)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

پنست با دندانه 18 سانت (TC-120-18)

 

پنست بي دندانه 18سانت (TC-100-18)

 

پنست پاتس اسمیت با دندانه 21 سانت (TC-142-21)

 

پنست پاتس اسمیت بي دندانه 21 سانت (TC-118-21)

 

سوزنگير كرايل وود 15سانت دسته طلائي (TH-122-15)

 

سوزنگير 18 سانت دسته طلائي (TH-128-18)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات موسكيتو 5/12 سانت مستقيم (TD-108-12)

 

هموستات كوخري مستقيم 16 سانت (TD-158-16)

 

هموستات كوخري کرو 16 سانت (TD-159-16)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

کریسون پانچ 45 درجه 5 میلیمتر سر بالا (TL-152-05)

 

کریسون پانچ 45 درجه 3 میلیمتر سر بالا (TL-152-03)

 

پیتوتری 3 میلیمتر مستقیم (TL-162-18)

 

پیتوتری 3 میلیمتر سر بالا (TL-168-18)

 

پیتوتری 3 میلیمتر سر پائین (TL-174-18)

 

بن رونژور استیل 24 سانت (TJ-576-24)

 

بن رونژور استیل – لوئر 23 سانت (TJ-581-23)

 

بن کاتر استیل لیستون 23 سانت (TJ-599-23)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-01)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-02)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-03)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-477-01)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-477-02)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-477-03)

 

اكارتور چنگكي خودكار 16 سانت تيز (TF-234-16)

 

اكارتور چنگكي خودكار خمیده آدسون (TF-245-26)

 

اكارتور چنگكي خودكار بلید بلند (TF-256-28)

 

اكارتور چنگكي خودكار تا شو (TF-264-32)

 

هوک تک شاخه ولکمن (TF-158-01)

 

اكارتور لاو 22 سانت (TF-148-00)

 

اكارتور فارابوف 15 سانت (TF-216-00)

 

پریوست لامبوت 10 میلیمتر (TJ-348-10)

 

چیزل پارتریچ 5/13 سانت 6 میلیمتر (TJ-364-06)

 

چکش 280 گرمی (TJ-500-22)

 

پیچ گوشتی 5/4 (TF-270-19)

 

نرو هوک 19 سانت (TL-144-02)

 

اكارتور كوشينگ (پلك برگردان) 10 (TF-142-02)

 

الويتور فرير (TS-120-19)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

سر ساكشن فرايزر (TG-100-10)

 

سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)

برچسب ها :