ست لامینکتومی

685

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

دسته بیستوری شماره ۷ (TA-104-07)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۰ سانت (TB-145-20)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

پنست با دندانه ۱۸ سانت (TC-120-18)

 

پنست بی دندانه ۱۸سانت (TC-100-18)

 

پنست پاتس اسمیت با دندانه ۲۱ سانت (TC-142-21)

 

پنست پاتس اسمیت بی دندانه ۲۱ سانت (TC-118-21)

 

سوزنگیر کرایل وود ۱۵سانت دسته طلائی (TH-122-15)

 

سوزنگیر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-128-18)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات موسکیتو ۵/۱۲ سانت مستقیم (TD-108-12)

 

هموستات کوخری مستقیم ۱۶ سانت (TD-158-16)

 

هموستات کوخری کرو ۱۶ سانت (TD-159-16)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

کریسون پانچ ۴۵ درجه ۵ میلیمتر سر بالا (TL-152-05)

 

کریسون پانچ ۴۵ درجه ۳ میلیمتر سر بالا (TL-152-03)

 

پیتوتری ۳ میلیمتر مستقیم (TL-162-18)

 

پیتوتری ۳ میلیمتر سر بالا (TL-168-18)

 

پیتوتری ۳ میلیمتر سر پائین (TL-174-18)

 

بن رونژور استیل ۲۴ سانت (TJ-576-24)

 

بن رونژور استیل – لوئر ۲۳ سانت (TJ-581-23)

 

بن کاتر استیل لیستون ۲۳ سانت (TJ-599-23)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-01)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-02)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-03)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-477-01)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-477-02)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-477-03)

 

اکارتور چنگکی خودکار ۱۶ سانت تیز (TF-234-16)

 

اکارتور چنگکی خودکار خمیده آدسون (TF-245-26)

 

اکارتور چنگکی خودکار بلید بلند (TF-256-28)

 

اکارتور چنگکی خودکار تا شو (TF-264-32)

 

هوک تک شاخه ولکمن (TF-158-01)

 

اکارتور لاو ۲۲ سانت (TF-148-00)

 

اکارتور فارابوف ۱۵ سانت (TF-216-00)

 

پریوست لامبوت ۱۰ میلیمتر (TJ-348-10)

 

چیزل پارتریچ ۵/۱۳ سانت ۶ میلیمتر (TJ-364-06)

 

چکش ۲۸۰ گرمی (TJ-500-22)

 

پیچ گوشتی ۵/۴ (TF-270-19)

 

نرو هوک ۱۹ سانت (TL-144-02)

 

اکارتور کوشینگ (پلک برگردان) ۱۰ (TF-142-02)

 

الویتور فریر (TS-120-19)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-10)

 

سر ساکشن فرایزر شماره ۱۲ (TG-100-12)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید