آموزش انسزیون جراحی میلارد

184

این انسزیون در جراحی های ارولوژی و شکمی کاربرد دارد
یعنی هم دسترسی به شکم را تسهیل میکند و هم لگن
برای کنسر های کولون
رادیکال سیستکتومی
رادیکال پروستاتکتومی
انسداد ها
تومورهای وسیع شکمی
و..کاربرد دارد.
مشکل این انسزیون در تعداد لایه هایی است که بریده میشوند
چرا که لایه ها بر خلاف خطوط لینجر یا همان خطوط طبیعی بدن هستند.
بنابراین ریسک باز شدن لایه ها بعد از جراحی وجود دارد.

 

مشاهده در آپارات

  

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید