این سوزنگیر متفاوت از سوزنگیرای لاپاراسکوپی رایج در اتاق عمل هست
تو ویدئو خوهید دیدکه به چه میزان کار جراح رو راحت کرده

 

 

برچسب ها :