سوزنگیر لاپاراسکوپی جراحی نوین

459

این سوزنگیر متفاوت از سوزنگیرای لاپاراسکوپی رایج در اتاق عمل هست
تو ویدئو خوهید دیدکه به چه میزان کار جراح رو راحت کرده

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید