بخیه با سوزنگیرهای لاپاراسکوپی پلی آگزیال (چند محوره)

92

سر این سوزنگیر منعطف بوده که در واقع پلی آگزیال هست
یعنی کامل میچرخه و بخیه زدن رو داخل شکم راحت میکنه

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید