استپلر جدید شرکت مدترونیک

259

استپلر یا همان منگنه های جراحی کار جراحی رو خیلی سریع و ساده‌تر کردن
اینجا یک نمونه جدید از استپلرهارو میبینید

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید