لوله گذاری معده (NGT) (فارسی)

81

نحوه کار گذاشتن این سوند رو آموزش دادن که خیلی خوبه آموزششون

منم گفتم بذارم تو سایت بچه ها ببینن

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید