لوله گذاری معده (NGT) (فارسی)

1508

نحوه کار گذاشتن این سوند رو آموزش دادن که خیلی خوبه آموزششون

منم گفتم بذارم تو سایت بچه ها ببینن

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید