ست ارتوپدی کوچک

1286

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

سیم چین لارج ۱۲ سانت دسته طلائی (TB-187-12)

 

بن هولدر لومن ۱۸ سانت (TJ-294-18)

 

بن هولدر وربروخ ۱۵ سانت (TJ-550-15)

 

بن هولدر (رداکشن) ۱۶ سانت (TJ-544-16)

 

بن رونژور فریدمن ۱۴ سانت (TJ-551-14)

 

بن رونژور هارتمن ۱۹ سانت (TJ-555-19)

 

بن رونژور ۲۳ سانت (TJ-570-23)

 

بن کاتر استیل لیستون ۲۳ سانت (TJ-599-23)

 

کورت ولکمن ۱۷ سانت (TJ-466-20)

 

کورت ولکمن ۱۷ سانت (TJ-466-10)

 

کورت ولکمن ۱۷ سانت (TJ-466-01)

 

کورت ولکمن ۱۷ سانت (TJ-466-02)

 

بن لور (بنت) ۱۶ سانت ۸ میلیمتر (TJ-414-08)

 

بن لور (بنت) ۱۶ سانت ۸ میلیمتر (TJ-414-08)

 

اکارتور چنگکی خودکار ۱۶ سانت تیز (TF-234-16)

 

چیزل ۱۴ سانت ۸ میلیمتر (TJ-372-08)

 

گوژ ۱۴ سانت ۸ میلیمتر (TJ-374-08)

 

هوک تک شاخه ولکمن (TF-158-01)

 

پریوست لامبوت ۱۰ میلیمتر (TJ-348-10)

 

پریوست لنگن بک ۱۹ سانت (TJ-342-19)

 

پریوست الویتور کاتل ۷ میلیمتر (TU-118-07)

 

چکش ۲۸۰ گرمی (TJ-500-22)

 

پیچ گوشتی ۵/۴ (TF-270-19)

 

اکارتور سن مولر تیز (TF-150-01)

 

سوهان تخت ۲۲ سانت (TJ-452-22)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید